ДЕСЕТА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ГЕОМЕХАНИКА - IGC 2022

Покана за участие

Header

Организатори

НАУЧНО – ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ ПО МИННО ДЕЛО, ГЕОЛОГИЯ И МЕТАЛУРГИЯ

ФЕДЕРАЦИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ В БЪЛГАРИЯ

Съорганизатори

 • Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски"
 • Университет по архитектура, строителство и геодезия
 • Геологически институт, БАН
 • Висше транспортно училище "Тодор Каблешков"
 • Висше строително училище "Любен Каравелов"
 • Българска минно-геоложка камара
 • "Антех ТФА" ООД
 • "Асарел-Медет" АД
 • "Асоциация "Български въгледобив"
 • "Видекс" АД
 • "Геострой" АД
 • "Геотехмин" ООД
 • "Геотрейдинг" АД
 • "Дънди Прешъс Металс Крумовград" ЕАД
 • "Дънди Прешъс Металс Челопеч" ЕАД
 • "Елаците Мед" АД
 • "Каолин" ЕАД
 • "Метрополитен" ЕАД
 • "Мини Марица - Изток" ЕАД
 • "МИНПРОЕКТ" ЕАД
 • "Минстрой холдинг" АД
 • "НИПРОРУДА" АД
 • Индустриален клъстер Средногорие

С медийното съдействие на

 • сп. "Минно дело и геология"
 • сп. "Геология и минерални ресурси"
 • в-к "Рудничар"
 • Издателство "Руда и метали", Русия
 • в-к "Наука и общество"

Тематични направления

 1. Физико-механични свойства на скалите и скалния масив.
 2. Напрегнато и деформирано състояние на скалния масив. Взаимодействие между масива и конструкциите.
 3. Измерване в геомеханиката. Дистанционни методи. Мониторинг.
 4. Оценка на устойчивото състояние. Взривни и сеизмични въздействия. Динамични прояви на скалния натиск. Вероятностен подход. Опасност и риск в геомеханиката.
 5. Опазване на околната среда при минни и строителни дейности.
 6. Обучение и квалификация.