ЕДИНАДЕСЕТА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ГЕОМЕХАНИКА - IGC 2024

ХI МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ГЕОМЕХАНИКА

XI INTERNATIONAL GEOMECHANICS CONFERENCE

XI МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ГЕОМЕХАНИКЕ