ЕДИНАДЕСЕТА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ГЕОМЕХАНИКА - IGC 2024

ХI МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ГЕОМЕХАНИКА

XI INTERNATIONAL GEOMECHANICS CONFERENCE

XI МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ГЕОМЕХАНИКЕ

Срокът за получаване на докладите се удължава до 31.07.2024

Deadline for papers submission is extended to 31.07.2024

Крайний срок получения докладов продлен до 31.07.2024