ДЕСЕТА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ГЕОМЕХАНИКА - IGC 2022

Уважаеми дами и господа,

Уважаеми колеги,

Имам удоволствието да Ви поканя от името на Организационния комитет и лично от мое име да вземете участие в Х Международна конференция по геомеханика, която ще се проведе в периода 19 - 23 септември 2022 г. в хотел Астор гардън, к.к. "Св. Св. Константин и Елена", гр. Варна.

Тазгодишното издание на конференцията е десето, юбилейно, което за пореден път доказва авторитета и значението на този научен форум.

Тематиките на конференцията включват целия спектър от фундаментални въпроси по физико-механични свойства на скалите, напрегнато и деформирано състояние на скалния масив, измерване в геомеханиката и дистанционни методи, оценка на устойчивото състояние, взривни и сеизмични въздействия, динамични прояви на скалния натиск, екология и опазване на околната среда и образование. Надяваме се, че тематичните направления ще предизвикат отново вашия интерес и ще бъдат предпоставка за множество дискусии.

Обсъждането по време на конференцията на резултатите от изследванията ще даде възможност за прилагане на геомеханичните методи, свързани с развитието и използването на подземното пространство в минната промишленост, строителството, промишлените и обществените сгради, транспортните съоръжения и др.

С вашето участие във форума ще допринесете за повишаване на научното ниво на Х Международна конференция по геомеханика и укрепването на бизнес и лични контакти.

Очакваме да се видим на Х Международна конференция по геомеханика!

д-р инж. Кремена Деделянова

Председател на НТС по МДГМ

Начало